samorząd

Wicepremier, którego obskurancka partia odniósł Sukces w głosowaniu dziwny o sprofanowaniu Panstwa pisze. Passent pisze o kompromitacji; “Kompromitacja Panstwa, nie nie potrafi przeprowadzić Które wyborów. “Aczkolwiek powinien użyć terminu Głosowanie zamiast wybory, gdyż właściwe wybory odbyły Się Już wcześniej na kanapach IW sitwach partyjnych. Wygrywają Kumple i swojacy na czołowych listę miejscach. Zwykle nie nie za darmo. Samo Głosowanie żart wiec kosztowną parodia, cyrkiem, IMPREZA niepoważną dla zabawienia pospólstwa i Mediów. Tego TYPU wybory to już bardziej wiarygodne byly w czasach PRL, KIEDY przynajmniej desygnowano współpracy lepszych. Po co komu potrzebne SĄ wybory w satelickiej kolonii?

Kompromitacja i sprofanowanie Panstwa nastąpiło Już wcześniej u samego Narodzenia, kłamstwo tkwi w samej nazwie IIRP, w przerwaniu ciągłości historycznej IW przywołaniu pajacowatego emigranta lumpenprezydenta. Przykładem sprofanowania wyborów żart k / ROL / … ewskie Miasto Kraków, u przystanku Wawelu Gdzie oni Leza w sarkofagu. Konkurentem Majchrowskiego żart niejaki Marek Lasota, aktualny radny z liści PO, startujący w wyborach Listy PiS oo. Żart dyrektorem Krakowskiego IPN i Jednocześnie agentem ABW, korzystający m.in. z przywileju Tej agendy niepłacenia za parkowanie w środku Miasta. Ponad 3 tys. w Roku. Facet potęga posiada Znak Budowlany poparcie największej partii, kosciola, Dziwisza i Dwoch organów rządowych Terroru psychologicznego i Fizycznego. Formułowane zarzuty o masowym sfałszowaniu wyborów (NP. J. Gowin piwo Też i inni) w moim przekonaniu nie nie SĄ Zasadne. Uznanie Tego zarzutu w Skali Kraju oznaczałoby przyjecie założenia, ZE awaria Systemu liczenia głosów byla z góry zaplanaowana i zrealizowana. Nie ma żadnych Podstaw zrobić przyjęcia Takiego zarzutu. Wynik wyborów żart niewiarygodny i przez do kwestionowany NIE Dlatego, že wybory zostały sfałszowane TYLKO Dlatego, že zawiódł sposób Usługi hydrauliczne Warszawa liczenia głosów (sumowania Raczej Ich, w obwodowych komisjach gdyz Wyborczych – jest tam faktycznie je liczono, Głosy Były liczone “Ręcznie” ., co Najwyżej Przy Pomocy kalkulkatorów)
Nie ma wyjścia z zaistniałej Dobrego sytuacji: nie ma Prawnych Możliwości uznania Ich nieważności en block – w Skali całego Kraju; podważanie Ich ważności W drodze prawem przewidzianych skarg i protestów – do “robota dla głupiego”. Już Widze te sady Okręgowe zawalone tysiacami skarg i wnikliwe rozpatrywanie każdej z nch (WYBÓR Kwaśniewskiego na Prezydenta “skwitowany” został ok. 500 0000 skarg i starší zapewne pamiętaja Jak wyglądało Ich rozpatrywanie i Czym Się skończyło) ZAS skracanie kadencji nowowybranych samorządów i ponowne wybory byłoby wyjściem Chyba najlepszym Gdyby … .. bylo prawnie Możliwe.
Ale Ani Konstytucja Ustawa o samorządzie Ani terytorialnym takiej nie nie przewiduje Możliwości.
Propozycja Kaczyńskiego nawiązuje tu zrobić precedensownego wyroku TK Z Maja 1998 ri opiera Się na sfalandyzowanej JEGO interpretacji gdyż tamten Wyrok TK dopuszczał przedłużenie kadencji organów samorządowych (Nie skrócenie) i odwoływał Się zrobić zupełnie innej Podstawy faktycznej. W 1998 rw wyniku Administrative podziału Kraju Reformy utworzono ponownie powiaty i chodziło o zachowanie ciągłości funkcjonowania władz Lokalnych zrobić Czasu GDY powiatów podejmą activities.